Bipollen

Om

Pollen insamlat av bin och sedan lufttorkat innehåller i genomsnitt

  • 10 % vatten
  • 22 % proteiner
  • 31 % kolhydrater

Pollenkornen har olika färg beroende från vilken blomma de kommer. 

Pollen och bipollen har i grunden samma källa, pollen från växter. Bina bär pollenet till kupan i små ”hårpåsar” på bakbenen. För att få del av pollenet sätter biodlaren pollenfällor, bestående av ett nät eller galler, på kuporna, Bina måste krypa igenom dessa för att komma in i kupan, varpå en liten mängd pollen hamnar i fällan.

Det pollen som samlas in är inte helt rent. Det behöver rensas från vaxbitar, växt- och bidelar. Därefter kan pollenet antingen frysas direkt och är då en färskvara, eller torkas så det inte innehåller mer än 10 procent fukt.

Smaken på pollenet kan variera. Bina samlar pollen från olika blommor och detta påverkar smak och doft och under en säsong ändras växtligheten i naturen. 

Det anses vara nyttigt att äta pollen insamlat i det område där man själv bor och verkar. Pollenet hjälper kroppen att stärka immunförsvaret och kan i viss mån bidra till att överkänslighet mot luftburet pollen minskar.


Bipollen drivs av Honungsbruket som är en bifirma till Waterflow Communications HB (916640-2942). Honungsbruket finns i Haverdal straxt norr om Halmstad i Halland på Sveriges västkust.

Vi säljer biinsamlat pollen från bland annat egna bigårdar.